Met plezier voor u gemaakt. Logo Corona Direct Verzekeringen
Terug naar de wedstrijd

WEDSTRIJDREGLEMENT DE HOND

Artikel 1 – Organisator

Corona nv (hier ‘de organisator’ of ‘Corona Direct Verzekeringen’ genoemd) biedt je deze wedstrijd aan. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in De Kleetlaan 7 a, 1831 Diegem (België). De wedstrijd is toegankelijk via de site www.wieisdehond.be, van zondag 4 april tot zondag 9 mei 2021.

Artikel 2 – Duur en voorwaarden van de wedstrijd

2.1 Duur

Je neemt deel aan deze wedstrijd via de site www.wieisdehond.be. De wedstrijd loopt van 4 april tot zondag 9 mei 2021, 23.59 uur. De Belgische datum en het tijdstip waarop je verbinding maakt met de site, dienen als bewijs.

2.2 Voorwaarden

De wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die in België woont en meerderjarig is. Vallen uit de boot: personeelsleden van Corona Direct Verzekeringen. Elk persoonlijk profiel (sociale media) of iedere natuurlijke persoon (online via de site) kan meerdere keren aan de wedstrijd deelnemen. Jouw deelname aan de wedstrijd is gratis.

Artikel 3 – Spelregels

 • Je neemt deel aan de wedstrijd op de site.
 • Je vult het volledige wedstrijdformulier in op wieisdehond.be.
 • Je vermeldt jouw gegevens (naam, voornaam en e-mailadres) en de verplichte opties.
 • Je aanvaardt zonder voorbehoud het wedstrijdreglement door aan de wedstrijd deel te nemen.
 • Je mag de prijs overdragen aan een kennis met een hond.
 • De hond moet voldoen aan de selectiecriteria van Corona Direct Verzekeringen, waaronder:
  • Hij/zij moet gevaccineerd zijn
  • Hij/zij wordt niet ingezet als professionele waakhond of voor wedstrijden
  • Hij/zij is minstens 6 maanden en maximaal 11 jaar oud
  • Alle voorwaarden staan bij de algemene voorwaarden hier.
 • Er wordt slechts één hond verzekerd per deelnemer.

Artikel 4 – Winnaars en prijzen

In de prijzenpot? Gedurende de wedstrijd kan er 6 keer de Hondenverzekering van Corona Direct Verzekeringen gewonnen worden, waarbij de hond van de winnaar gedurende één jaar verzekerd is met de Gouden formule van de Hondenverzekering. Dit gebeurt enkel indien de hond van de winnaar voldoet aan de selectiecriteria, zie Artikel 3.

Wat de Hondenverzekering wel/niet dekt, kunnen de deelnemers lezen in de algemene voorwaarden van deze verzekering hier.

Indien de hond van de winnaar niet voldoet aan de selectiecriteria mag hij de prijs doorgeven of kiezen voor een bon bij een online dierenshop t.w.v. €250.

De organisator loot elke week de winnaar, namelijk op 11 april 2021, 18 april 2021, 25 april 2021, 2 mei 2021, 9 mei 2021 en 16 mei 2021, uit alle deelnemers die het wedstrijdformulier volledig hebben ingevuld en het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen.

Artikel 5 – Beschrijving en levering van de prijs

Er zijn 6 winnaars. Iedere winnaar kan zijn hond gedurende één jaar gratis laten verzekeren met de Gouden formule van de Hondenverzekering van Corona Direct. Indien de hond de selectiecriteria niet haalt, krijgt de winnaar een waardebon bij zooplus t.w.v. €250.

Het communicatieteam neemt contact op met de winnaars via e-mail. Die moeten binnen de twee weken een e-mail terugsturen naar communications@coronadirect.be. Daarin vermelden ze hun voornaam, achternaam en het adres waarop ze de prijs willen ontvangen. Doen ze dat niet? Dan blijft de prijs eigendom van de organisator.

De organisator verstuurt de prijs naar de winnaars op hun eigen risico. Hij wijst alle verantwoordelijkheid af voor elk incident of ongeval door het gebruik van de gewonnen prijs. Er is geen financiële of andere vergoeding als tegenwaarde voorzien.

Artikel 6 – Wijzigingen van de wedstrijd

De organisator heeft het recht om op elk moment – zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting om zijn beslissing te rechtvaardigen – de wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen of af te gelasten. Hij mag ook de voorwaarden en/of de spelregels van de wedstrijd geheel of gedeeltelijk wijzigen in geval van overmacht of gebeurtenissen waarop hij geen invloed heeft. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Er kan evenmin een schadevergoeding van hem worden geëist.

Artikel 7 – Gegevensverwerking 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken, te raadplegen en, indien nodig, te laten corrigeren. Je mag ons ook vragen om sommige van deze gegevens aan een derde partij of rechtstreeks aan jezelf te bezorgen. Bovendien beperken we de verwerking ervan, als je dat wilt.

Heb je toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan mag je die toestemming op elk moment intrekken. Dat doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die je vóór jouw intrekking hebt gegeven.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Je mag je ook op elk moment verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Wil je meer weten over ons privacybeleid? Surf dan naar onze website:
https://www.coronadirect.be/nl/coronadirect/privacy.